Ang pagpapaunlad ng mga hilig ay mahalaga dahil?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

ang pagpapaunlad ng mga hilig ay mahalaga dahil?

Sagot verified answer sagot

Ang ating mga hilig ay tumutukoy sa mga bagay na madalas nating gawin at mga bagay o iba pa na tayo ay natutuwa o nasisiyahan.

Kabilang na rito ang paglalaro ng mga sports, pagkahilig sa pagkuha ng litrato o photography, o pagkahilig sa pagsusulat. Importanteng bigyan ng halaga ang mga hilig na ito dahil maaaring maging pinagmulan ito ng ating magiging trabaho paglaki.

Itong mga hilig rin ay nagpapasaya sa atin kaya naman kung ating huhusayan pa at bibigyan ng halaga ay magiging maganda ang dulot nito sa ating pisikal at mental na kalusugan. Maaari rin natin itong ibahagi sa ibang tao at mapasaya sila.