Ang pamahalaan ay gumagawa at nagpapatupad ng batas upang matiyak na?

Katanungan

ang pamahalaan ay nagpapatupad ng batas para matiyak na?

Sagot verified answer sagot

Para matiyak na matutugunan ang pangangailangan ng lahat ng mamamayan ang dahilan kung bakit ang pamahalaan ay gumagawa at nagpapatupad ng mga batas.

Ang pamahalaan ang siyang nangunguna sa isang bansa sa pamumuno ng presidente. Ito ay binubuo ng mga pulitikong inihalal ng mga tao upang magtaguyod at magprotekta sa bansa.

Ang mga ito rin ang gumagawa at bumubuo ng mga batas na paiiralin sa bansa. Mga batas na saklaw ang lahat ng mamamayan hindi lamang ang iilan.

Itong mga batas na ito ay ipinatutupad upang masiguro na ang lahat ng pangangailangan ng mga taong nasasakupan nito ay mabibigyang pansin.