Ang pangalawang direksyon ay tinatawag ding?

Katanungan

ang pangalawang direksyon ay tinatawag ding?

Sagot verified answer sagot

Ang pangalawang direksyon ay tinatawag ding cardinal na direksyon. ang direksyon ay ginagamit sa pagtukoy ng lokasyon ng isang lugar na nais marating.

Ito ay kinapapalooban ng pangunahin at pangalawang uri ng mga direksyon. ang mga pangunahing direksyon ay mahalaga sapagkat ito ang nagdadala sa iyo upang marating ang tuwid na lokasyon ng isang lugar.

Samantala, ang pangalawang direksyon o mga direksyong matatagpuan sa pagitan ng dalawang direksyong pangunahin na kapaki-pakinabang sa pagtunton sa mas marami pang lokasyon.

Kapaki-pakinabang ang pagkatuto sa pagkakaiba ng uri ng mga direksyon upang mas madaling marating ang paroroonan o upang maiwasan ang pagkalito sa paglalakbay.