Ang patuloy na paglaki ng populasyon sa isang bansa ay nagdudulot ng malaking suliranin bakit?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

ang patuloy na paglaki ng populasyon sa isang bansa ay nagdudulot ng malaking suliranin bakit?

Sagot verified answer sagot

Malaking suliranin ang patuloy ng paglaki ng populasyon dahil sa mga sumusunod na dahilan: una, hindi makasasapat ang likas na yamang pagkukuhaan ng mga tao para sa kanilang pangangailangan para mabuhay, tulad ng mga bahay, pagkain, damit, kasangkapan.

Pwedeng hindi nakasasapat ang pagkain na magdudulot ng kagutuman at kahirapan ng mga pamilya na nakatira sa isang bansa.

Hindi ito matutugunan ang esensyal na pangangailangan para mabuhay kaya mahalaga na kontrolin ang populasyon sa isang bansa.

Pag patuloy pa rin na lumolobo ang populasyon, hindi rin makasasapat ang mga trabaho para makatulong sa kanilang pang ekonomikal na pangangailangan kaya magbubunga ito ng kahirapan, kagutuman o maaaring sakit pag kulang sa nutrisyon.