Ang salitang Latin na veto ay isinisigaw ng mga mambabatas na Romano kapag sila ay?

Katanungan

ang salitang latin na veto ay isinisigaw ng mga mambabatas na romano kapag sila ay?

Sagot verified answer sagot

Noong sinaunang panahon, sa Imperyong Romano kung saan ang kanilang wika ay Latin, may isang partikular na salitang Latin ang isinisigaw ng mga mambabatas na Romano. Ito ay ang salitang “veto.”

Ang pagsambit ng katagang ito ay nangangahulugan na ang mambabatas na iyon ay tutol sa kung ano mang desisyon ng iba pang mambabatas maliban sa kanyang sarili.

Isang salita lamang ang kinakailangan upang matigil ang kung anumang pinaplano ng mga mambabatas at mahinto ang pagpapatupad sa isang batas na ninanais ay mapatupad.

Ang bawat mambabatas na Romano ay may kapangyarihan nito kaya naman madali para sa kanila na mapag-usapang mabuti ang kanilang mga batas.