Ang sumusunod ay hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat maliban sa?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Ang sumusunod ay hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat maliban sa?

Sagot verified answer sagot

Ang pagkilos ng tao ayon sa kanyang pansariling kapakinabangan ay ang hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Ang pakikipag-kapwa tao ay nakatutulong upang makamit natin ang kabutihang naaayon para sa lahat.

Ang kabutihang sumasaklaw sa bawat isa kahit na magkaiba ng paniniwala, saloobin, o panig. Subalit ito ay hindi maaaring makamit kung ang indibidwal ay kikilos lamang ng naaayon sa sariling benepisyo o pakinabang.

Ito ay mga klase ng tao na lalapit o malapit sa iyo kung ikaw ay may naitutulong sakanila subalit kung sila ang nangangailangang tumulong ay hindi na maaasahan kung kaya’t hindi nakakamtan ang pagkakaroon ng kabutihang panlahat.