Ang sumusunod ay katangian ng likas na batas moral maliban sa?

Katanungan

ang sumusunod ay katangian ng likas na batas moral maliban sa?

Sagot verified answer sagot

Ang hindi kabilang sa katangian ng likas na batas moral ay ito ay sukatan ng kilos.

Ang likas na batas moral ay isang handog sa bawat indibidwal bago pa man malikha na naaayon sa kabutihan at karunungan ng Diyos na siyang umaagapay sa tao para matukoy ang pagkakaiba ng paggawa ng mabuti sa masama.

Ang likas na batas moral ay nakatutulong sa isang indibidwal upang magkaroon ng malayang kilo-loob na kapaki-pakinabang sa pagkamit ng kamalayan ng tao.

Ang aspetong ito ay natatangi sa bawat indibdiwal sapagkat ito ang nagsisilbing ugat ng pagkakabuo ng prinsipyo para maiwasan ang mga bagay na hindi nakabubuti sa sarili maging sa kapwa.