Ang sumusunod na mga pahayag ay naglalarawan sa sibilisasyon maliban sa?

Katanungan

ang sumusunod na mga pahayag ay naglalarawan sa sibilisasyon maliban sa?

Sagot verified answer sagot

Ang sumusunod na mga pahayag ay naglalarawan sa sibilisasyon maliban sa ang taong namuhay sa hindi lungsod ay hindi maituturing na sibilisado.

Ang sibilisasyon ay tumutukoy sa kaalaman, kaugalian, institusyon, at sining na siyang bumubuo sa pamumuhay sa loob ng isang lipunan.

Ito ay nagtataglay ng iba’t ibang sistema gaya ng administratibo, ligal, at pampulitika. Samantala, ang mga kaalaman sa agham at teknolohiya gayundin sa sining at kultura ay itinuturing na mahalagang konsepto.

Ang sibilisasyon ay itinuturing na nagtataglay ng kultura na siyang nagsisilbing batayan ng pagpapahalaga, paniniwala, tradisyon, kaugalian, at iba pang aspeto na nagsisilbing pagkakakilanlan ng mga ito.