Ang wika ay naaayon sa preperensya ng grupo ng tao na gagamit nito – fact or bluff?

Katanungan Sagot

Katanungan

Ang wika ay naaayon sa preperensya ng grupo ng tao na gagamit nito – fact or bluff?

Sagot verified answer sagot

Ang wika ay naaayon sa preperensya ng grupo ng tao na gagamit nito - fact or bluffAng wika ay naaayon sa presensya ng grupo ng tao na gagamit nito. Fact. Ito ay tama sapagkat ang wika ay isang biyaya sa sinumang marunong ng partikular na wika na kaniyang magagamit.

Kung sino ang magsasalita, siya ang magpapasiya kung anong wika ang gagamitin niya. Bibihira lang din naman ang mahusay o dalubhasa sa iba’t ibang wika ngunit kung ganito man ang kaso, nasa sa kaniya pa rin o sa presensya ng kausap kung anong wika ang kaniyang gagamitin.

Isang ebidensiya nito ay kapag dumarayo ang isang tao sa isang lugar, kung ano ang wika roon ay gumagawa ng paraan ang dayuhan na salitain ang wika ng grupong kasalamuha niya.