Ano ang aking pagkaunawa at realisasyon sa bawat konsepto at kaalamang ito?

Katanungan

Ano ang aking pagkaunawa at realisasyon sa bawat konsepto at kaalamang ito?

Sagot verified answer sagot

Ang aking pang-unawa at realisayon sa konsepto at kaalamang ito ay ang kabutihang panlahat ay hindi lamang sumasaklaw sa kabutihang para sa sarili kundi pati sa mga taong nasa aking paligid.

Ang kabutihang panlahat ay ang pakikitungo ng isang tao sa kanyang lipunang ginagalawan. Ito ay pagpapahalaga na hindi lamang pansarili ang iniisip at isinasaalang-alang kundi maging ang mga taong nakapalibot sa kanya.

Ito rin ay tumutukoy sa kapakinabangang tinatamasa ng bawat isa hindi lamang ng iisa. Ang kabutihang ito ay binubuo ng tatlong element.

Ito ay ang pagbibigay galang sa pagkatao ng isang mamamayan, Panlipunang kagalingan, at ang pagpapanatili ng kapayapaan maging ng kaligtasan.