Ano ang angkop na tawag sa pagpapahalagang ito sa karapatan?

Katanungan

ano ang angkop na tawag sa pagpapahalagang ito sa karapatan?

Sagot verified answer sagot

Pagiging makatao ang tamang tawag sa pagpapahalaga ng isang indibidwal sa mga karapatan na tinatamasa niya at ng kanyang kapwa. Bawat taong isinilang sa mundo ay may karapatan na.

Karapatan ng bawat isa sa atin ang mabuhay ng may sapat na pagkain, may tahanan, makakuha ng kalidad na edukasyon, maging malaya sa pagsasalita, at marami pang iba.

Kung ating gagalangin at rerespetuhin ang karapatan ng bawat isa ay tayo ay nagpapakita ng pagiging makatao.

Ibig sabihin nito ay binibigyan natin ng importansya at halaga ang buhay ng ibang tao. Hindi lamang natin iniisip ang ating kapakanan ngunit maging na rin ng ating kapwa.