Ano ang Anti Terror Law?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

ano ang anti terror law?

Sagot verified answer sagot

Ang Anti Terror Law ay isang batas na nagmula sa isang panukala na naglalayong mapuksa ang suliranin ng bansa sa mga aktibidad na may kinalaman sa terorista.

Ang panukalang ito na nabigyang amyenda matapos ang ilang pagbasa ay nais bigyang tuldok ang pagsiklab ng iba’t ibang paglusob sa bansa na nagiging sanhi ng pagakasawi ng mga sundalong nagsisilbi sa bayan maging ng ilang sibilyan.

Ito ay nagbibigay ng karapatan sa pamahalaan na hulihin ang sinomang makagagawa ng mga aktibidad na may kaugnayan sa terorista kahit na ang mga ito ay walang hawak na kaatusan na tinatawag na warrant of arrest.