Ano ang apat na elemento ng bansa?

Katanungan

ano ang apat na elemento ng bansa?

Sagot verified answer sagot

Ang apat na elemento ng bansa ay teritoryo, tao, pamahalaan, at soberanya.

Sa pagtayo bilang isang bansa, ito ay nararapat na binubuo ng apat na elemento upang maitalaga. Kabilang sa mga elementong ito ang mga sumusunod:

una, teritoryo na pumapatungkol sa lawak ng mga kalupaan, katubigan maging ang kahimpapawiran na nasasakupan nito.

isama pa riyan ang aspetong tinitirhan ng mga indibidwal na siyang pinamumunuan ng mga pampulitikang lider.

Ikalawa, tao na tumutukoy sa mga indibidwal na naninirahan sa loob ng nasasakupan ng teritoryo. Ito ang nagsisilbing populasyon ng isang bansa.

Ikatlo, pamahalaan o gobyerno na tumutukoy sa politikal na organisasyon na siyang nagtataguyod sa bansa.

At ikaapat, ang soberanya o ang sistema ng pagkakaroon ng kakayahan at kapangyarihan upang makatayo bilang isang nagsasariling bansa.