Ano ang batayan sa pagbuo ng pangkalahatang deklarasyon ng mga tungkulin ng tao?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

ano ang batayan sa pagbuo ng pangkalahatang deklarasyon ng mga tungkulin ng tao?

Sagot verified answer sagot

Pagkasilang pa lamang ay may tungkulin na tayo bilang mga tao. May pangkalahatang deklarasayon ang tungkulin ng mga tao at ito ay nakabase sa mga sumusunod.

Una ay dapat itong nagtataguyod ng kabutihan para sa lahat. Ang ating mga tungkulin ay hindi dapat makakasama sa atin bilang mga tao at maging sa mga kapwa natin.

Ikalawa ay dapat pantay-pantay ang pagtrato sa bawat tao. Walang hihigit o wala aabuso sa mga tungkulin na ito.

Ikatlo ay ang pagiging malaya ng mga tao na gumawa ng kanilang pansariling desisyon. Ngunit ang mga desisyon na ito ay dapat rin para sa kanilang ikabubuti. Alam na ng mga tao ang pagkilala sa mabuti at masama.