Ano ang binago nito sa iyong pag-uugali sa dulang Tiyo Simon?

Katanungan

Ano ang binago nito sa iyong pag-uugali sa dulang tiyo simon?

Sagot verified answer sagot

Mas pinatibay at pinatatag ng dulang Tiyo Simon ang aking pananampalataya na siyang nabago nito sa aking pag-uugali.

Ang Tiyo Simon ay isang dulang melodrama na ang nagsulat ay si N.P.S. Toribio. Ang dulang ito ay ang kuwento ni Tiyo Simon sa kung paano siyang hindi nagsimba sa bahay dalanginan at ang pansamantalang pagtalikod sa Panginoon na nagdulot ng walang kasiyahan sa kanyang buhay.

Naibalik ang kanyang pananalig sa Diyos ng masilayan niya ang isang kagimbal-gimbal na pangyayari, ito ay ang pagkakasagasa ng isang bata dahil sa kanyang manika.

Subalit, mababakas sa bata na kahit batid na niyang siyang mawawala dahil sa naganap na aksidente siya’y makikitaan ng ngiti sa labi na simbolong ang kanyang buhay ay ipinagkakatiwala na niya sa plano ng Panginoon.

Nabago nito ang pananampalataya ni Simon na siya ring kinapulutan ko ng aral na kahit ano man ang maganap sa buhay higit na pagkatiwalaan ang Poong Maykapal sapagkat ang matibay na pananalig sa kanya ay tungo sa buhay na walang hanggan.