Ano ang dapat isaisip sa pagsasagawa ng flash report?

Katanungan

ano ang dapat isaisip sa pagsasagawa ng flash report?

Sagot verified answer sagot

Sa pagsasagawa ng flash report ay mahalagang isaisip ang anim tanong: sino, ano, saan, bakit, kailan, at paano.

Ang tanong na sino o ano ay maaaring tumukoy sa paksa ng iyong flash report. Importanteng malaman kung saan tungkol ang report dahil ito mismo ang sakop ng iyong isusulat o gagawin.

Pangalawa ay kung saan at kailan naganap ang paksa na iyong pag-uusapan sa flash report. At ang mga tanong na bakit at paano naman ay magbibigay karagdagang impormasyon sa inyong ulat.

Kapag nasagot na ang mga tanong na ito ay paniguradong mas maiintidihan lalo ng mga makikinig o mambabasa ang iyong flash report.