Ano ang dapat tandaan sa pag aaral ng kontemporaryong isyu?

Katanungan

Ano ang dapat tandaan sa pag aaral ng kontemporaryong isyu?

Sagot verified answer sagot

Ano ang dapat tandaan sa pag aaral ng kontemporaryong isyuSa pag-aaral ng kontemporaryong isyu, kinakailangang isaisip o laging tandaan ang kahalagahan ng isyu at ang mga impormasyon na kalakip dito.

Ang kahibaan ng mga napapanahong isyu ngayon kompara noon, nasa panahon na tayo ng social media kung saan mas mabilis na mapalitan ang mga impormasyon. Kailangang alam natin ang mahahalagang datos mula sa isyu.

Dapat din ay ang mga tinitignan nating sanggunian ay mga mapagkakatiwalaan dahil hindi naman lahat ng ating mababasa sa internet ay totoo. Kailangan ding alamin muna ang magkabilang panig upang maging pantay at maayos ang pag-aaral natin sa nasabing kontemporaryong isyu. Ang pag-alam sa totoo ay pag-alam sa mahahalagang panig ng isyu.