Ano ang diptonggo?

Katanungan

ano ang diptonggo?

Sagot verified answer sagot

Ang diptonggo ay tumutukoy sa mga salitang Filipino na may pinagsamang tunog ng isang letrang patinig at isang letrang malapatinig. Ang mga letrang patinig ay ang a, e, i, o, at u. Habang ang mga letrang malapatinig naman ay ang w at y.

Kapag ipinagsama ang mga letrang nabanggit sa itaas ay magiging aw, ay, ey, iw, iy, oy, at uy. Ito ang mga tinaguriang diptonggo. Matatagpuan ang mga ito sa salita tulad ng sigaw, kung saan ang “aw” ay matatagpuan sa ikalawang pantig.

Iba pang halimbawa ng mga salitang may diptonggo ay bahay, sisiw, keyk, giliw, kahoy, at kasuy.