Ano ang epekto ng paggamit ng flyers leaflets at promotional materials sa isang produkto?

Katanungan

ano ang epekto ng paggamit ng flyers leaflets at promotional materials sa isang produkto?

Sagot verified answer sagot

Ang paggamit ng mga flyers, leaflets, at promotional materials sa isang produkto ay isa na sa mga pinakatanyag na pamamaraan upang ipakalat ang produkto sa maraming tao at lugar. Sa pamamagitan ng mga ito ay mas maraming makakaalam tungkol sa produkto.

Ang mga flyers at leaflets ay maaaring iabot isa-isa sa mga taong nakikita o nakakasalubong sa lansangan. Maaari ring magbahay-bahay o kaya naman ay ipaskil ang mga ito sa mga pader, poste, o pisara basta’t may pahintulot ng mga nagmamay-ari.

Ang mga promotional materials naman ay puwedeng Makita sa telebisyon o di kaya naman ay marinig sa istasyon ng radio.