Ano ang ginagampanan ng mga kababaihan sa sistemang Manoryalismo?

Katanungan

ano ang ginagampanan ng mga kababaihan sa sistemang manoryalismo?

Sagot verified answer sagot

Ang ginagampanan ng mga kababaihan sa sistemang manoryalismo ay pakikibahagi sa mga agrikultural na gawain gayundin ang pagtulong at pagbibigay suporta sa mga kalalakihang nagsasagawa ng mga gampanin sa larangan ng agrikultura.

Ang sistemang Manoryalismo ay isang uri ng sistemang pang-agrikultura kung saan ang tuon ng estado ay nasa nagsasariling estado na higit na kilala bilang manor.

Ang mga lupain sa larangang ito ay nahahati sa tatlo, ang lupang taniman sa panahon ng tagsibol, lupain sa panahon ng taglagas, at lupaing hindi tinataniman.

Sa sistemang ito, binibigyan ang mga kababaihan upang magbigay ng partipasiyon kung ang mga ito ay nagtataglay ng karunungan sa agrikultura samantalang tulong at suporta naman kung hindi.