Ano ang ibig sabihin ng gender identity?

Katanungan

ano ang ibig sabihin ng gender identity?

Sagot verified answer sagot

Ang gender identity ay nangangahulugan na kung paano ang pagsusuot ng damit, paggalaw, at pag-iisip ng isang tao ayon sa kanyang paniniwala.

Ang gender identity ay ang pansariling pagkakakilanlan ng isang tao sa kanyang sarili. Ito ay maaaring maapektuhan ng iba’t ibang salik na matatagpuan sa lipunan kung kaya mayroong mga indibdwal na iba ang identidad sa kanilang kasarian.

Sapagkat, sa ilalim ng gender identity ang isang lalaki ay maaaring lalaki dahil sa kanyang kasarian subalit dahil ang nararamdaman niya ay taliwas dito mas nagiging komportable siya mga bagay na pambabae, mahihinuha na iba ang gender identity niya.

Samantala, kung ang babae ay masaya sa kanyang kasarian at higit na pinagyayaman ito, ang gender identity niya ay maituturing na babae rin.