Ano ang ibig sabihin ng halach uinic?

Katanungan

ano ang ibig sabihin ng halach uinic?

Sagot verified answer sagot

Halach uinic o madalas rin baybayin bilang halach uinik ay isang salitang Mayan, na nabuo sa wikang Mayan ng kabihasnang Maya.

Ang ibig sabihin nito ay tunay na lalaki. Ibinibigay ang ngalan na ito sa kanilang pangunahing pinuno o supreme leader.

Sila ang namamahala sa ilang lungsod estado ng kabihasnang Mayan. Alinsunod sa panrelihyong tema ang kanilang mga kautusan, alituntunin, at mga batas dahil sinasabing sila lamang ay namumuno sa ngalan ng kanilang mga diyos na sinasamba.

Ang kapangyarihan sa halach uinic ay napapasa lamang sa parehong kadugong pamilya. Mula sa lolo, patungo sa tatay, sa anak, at sa mga apo.