Ano ang ibig sabihin ng monopsonyo?

Katanungan

ano ang ibig sabihin ng monopsonyo?

Sagot verified answer sagot

Ang monopsonyo ay ang pagkakaroon ng iisang mamimili na kung saan ito ay mayroong kakayahan na makontrol ang demand ng produkto sa pamilihan.

Sa panig ng demand, ito ang itinuturing na katumbas ng monopoly. Ang kinikilalang katangian ng monopsonyo ay ang nag-iisang konsyumer ang siyang sinusunod ng mga prodyuser o ng mga supplier kung kaya ang pagkontrol ng pamahalaan sa aspetong ito ay kapaki-pakinabang sa kanyang pansariling kagalingan.

Isang tiyak na halimbawa nito ang pagbili ng pamahalaan ng serbisyo ng mga propesyunal na guro, pulis, maging sundalo at iba pa upang mabigyang kagalingan ang bansa subalit ang presyo ay kontrolado ng pamahalaan sapagkat ito lamang ang may kakayahang bumili.