Ano ang inilalarawan ng paikot na daloy ng ekonomiya?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

ano ang inilalarawan ng paikot na daloy ng ekonomiya?

Sagot verified answer sagot

Inilalarawan ng paikot na daloy ng ekonomiya takbo at kahalagahan nito sa usaping ekonomiya. Ang paikot na daloy ng pera o kita sa ekonomiya ay lubhang mahalaga sapagkat kung ito ay mawawala, mawawalan ng buhay ang ekonomiya na siyang sanhi ng pagbagsak ng isang bansa.

Ang daloy na ito ay nahahati sa tatlo, ang mabagal, mabilis, at maayos na daloy. Sa mabagal na daloy, ang mga tao ay walang pagkukusang gastahin ang kanilang pera na siyang nagpapabagal din sap ag-unlad ng ekonomiya.

Sa mabilis naman, ang kakapusan ng prdukto ay maaaring maranasan dahil sa kasabikan ng mga indibidwal na gamitin ang kanilang salapi na siya namang lulunod sa ekonomiya na maaari nitong ikabagsak.

At ang maayos na daloy naman ang nakahihikayat sa paglago ng ekonomiya sapagkat walang kakapusan o kalabisang nagaganap.