Ano ang ipinag uutos ng likas na batas moral?

Katanungan Sagot

4

Katanungan

ano ang ipinag uutos ng likas na batas moral?

Sagot verified answer sagot

Ipinaguutos ng likas na batas moral na gumawa lamang ng kabutihan ang bawat tao. Kung maaari ay iwasan ang kahit anumang makakasama sa ating pagkatao.

Likas na batas moral ang tawag sa prinsipyong ipinagkaloob ng tayo ay bigyang buhay. Ito ay nakaalinsunod sa mg autos ng Diyos.

Layunin ng likas na batas moral na malaman ng bawat tao ang pinagkaibahan ng mabuti sa masama. Kaya naman ang natatanging mga utos sa ilalim ng batas na ito ay ang paggawa ng pawang kabutihan at pagpili sa tama. Sa pagsunod sa mga utos na ito ay tiyak na magiging mas masaya at mas maunlad an gating pamumuhay.