Ano ang isinasaad ng bilang sa ibabaw ng time signature?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

ano ang isinasaad ng bilang sa ibabaw ng time signature?

Sagot verified answer sagot

Ito ay ang bilang ng beat sa bawat measure. Ang time signature ay isang parte ng musika na kung saan may notasyon na ginagamit ng mga Western countries at tukuyin kung iilan ang pulso o beat ang meron sa isang musika.

Ang pag-aaral ng time signature sa musika ay mahalaga dahil dito ibabatay ng mga lider kung paano nila ikukumpas sa grupo ang isang tugtog o itatanghal na isang likha.

Dito makikita ang paraan ng pag organisa ng isang artista sa kaniyang nilikhang kanta dahil sa bilis, bagal, o paraan ng pagtugtog dito. Ang time signature ay ang indikasyon kung kailan ipapasok ang isang beat.