Ano ang iyong konsepto ng isang aktibong mamamayan?

Katanungan

Ano ang iyong konsepto ng isang aktibong mamamayan? Ipaliwanag

Sagot verified answer sagot

Ang isang aktibong mamamayan ay maituturing din na isang produktibong bahagi ng lipunan. Ang aking konspeto ng isang aktibong mamamayan ay hindi lamang iyong mga mamamayan na kumikilos na ayon sa kanilang kagustuhan, ngunit ang mga taong ginagamit ang kanilang oras sa mga makabuluhang bagay tulad ng pagpapaunlad sa sarili at pagganap sa kanilang tungkulin at obligasyon.

Bawat isa ay may kalayaang gamitin ang kanilang oras na naaayon sa kanilang gusto, ngunit kung isa kang aktibo, produktibong mamamayan, iisipin mo rin na gastahin ang iyong oras sa mga gawing may pakinabang sa iyong buhay at maging sa pamumuhay ng iyong kapuwa.

Ang aktibong mamamayan ay katumbas ng aktibong bansa. Kung saan lahat ay nagtutulongan upang mas maipabuti ang kapaligiran.