Ano ang iyong naging batayan sa paghinuha ng papel sa lipunan ng bawat taong nasa larawan?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

batayan sa paghinuha ng papel sa lipunan ng bawat tao?

Sagot verified answer sagot

Ang aking naisip hinggil sa mga larawan ay nagbabatid ng iba’t ibang paraan ng pamumuhay ng ating mga ninuno at kanilang kahalagahan hinggil sa pagpreserba ng mga tradisyon at kultura.

Dahil sa ating mga ninuno ay napreserba natin ang mga tradisyon at mayamang kultura ng Pilipinas, dahil na rin sa sari-sariling pagkakakilalan.

Kita rin na iba iba ang pamamaraan ng kanilang pamumuhay kaya umusbong din ang iba’t ibang uri ng tradisyon na tumulong sa pagpapayabong ng ating kultura at kasaysayan.

Bukod pa rito, sila ang mga naunang tao rito sa bansa at maaari sila ang naging pundasyon ng mga kaugalian ng mga Pilipino ngayon.