Ano ang iyong naging realisasyon matapos maisagawa ang gawain?

Katanungan

ano ang iyong naging realisasyon matapos maisagawa ang gawain?

Sagot verified answer sagot

Matapos maisagawa ang gawain, ang aking naging realisasyon pagbuo ng isang lipunang matiwasay ay natutunan ko na mahalaga ang pagpili ng mga kakailanganing sangkap sa pagbuo nito sapagkat ang bawat isa ay maaaring may mabuti o di mabuting dulot alinsunod sa halaga at papel na gagampanan nito.

Sa ganitong gawain, mainam na pakaisiping mabuti at siyasatin ang papel na gagampanan ng bawat sangkap upang matukoy ang gampanin at dulot nito.

Sa kabilang banda, ang pagsasagawa ng ganitong aktibidad ay mahalaga at nakasisiya sapagkat nakatutulong ito upang malinang o mahasa ang kakayahang mag-isip ng malalim at magbigay katwiran ng mga mag-aaral.