Ano ang iyong natuklasan sa iyong sarili tungkol sa pagtugon sa pangangailangan ng iyong kapwa?

Katanungan

ano ang iyong natuklasan sa iyong sarili tungkol sa pagtugon sa pangangailangan ng iyong kapwa?

Sagot verified answer sagot

Ang natuklasan ko sa aking sarili tungkol sa pagtugon sa pangangailangan ng aking kapwa ay mahalaga ang bawat bagay na mayroon tayo sa buhay at kapaki-pakinabang ang pagkatutong tumulong sa iba sa abot ng aking makakaya.

Ang pagtulong sa pagtugon sa pangangailangan ng aking kapwa ay isang mahalagang pag-uugali na dapat mapa-unlad ng bawat isa sapagkat sa tulong nito, kahit na sa simpleng halaga o maliit na bagay, ay nakatutulong tayo upang magkaroon ng gamit ang isang tao.

Kapaki-pakinabang ang ganitong pag-uugali higit na lalo sa oras ng pangangailangan gaya na lamang ng mga nabiktima ng sunog, baha, lindol, at anumang pangyayari.