Ano ang iyong pagkaunawa tungkol sa proseso ng pakikinig?

Katanungan

ano ang iyong pagkaunawa tungkol sa proseso ng pakikinig?

Sagot verified answer sagot

Pakikinig ang tawag sa kakayahan ng isang tao na umunawa at umintindi sa kung ano man ang sinasambit ng kanyang kausap na kapwa.

Isang mahalagang parte ng ating kabuhayan ang pakikinig bagamat ginagamit natin ito sa pakikipag-komunikasyon araw-araw.

Sinasabing may limang proseso ang pakikinig na siyang dapat sundan dahil mas makakatulong ang limang proseso na ito upang mas maunawaan natin ang sinasabi ng ibang indibidwal. Nagbibigay importansya ang limang proseso sa tunog ng bawat salita.

Ayon sa mga proseso ay kung maririnig natin nang husto ang tunog at makikilala natin ito ay mas mapapadali ang ating pakikinig at tayo ay makakatugon.