Ano ang iyong saloobin tungkol sa konsepto ng globalisasyon?

Katanungan

ano ang iyong saloobin tungkol sa konsepto ng globalisasyon?

Sagot verified answer sagot

Maaaring napauunlad ng globalisasyon ang kalakalan sa Pilipinas dahil sa pagpapalit ng mga produkto at serbisyo, ngunit nakikita ang disadbentahe na hindi nakasasabay masyado ang bansa kaya natatabunan ito ng mga pang dayuhan na produkto.

Ang globalisasyon ay nagbubukas ng mas maluwag na pagpapalitan ng serbisyo o produkto kaya hindi ito masyado maganda para sakin ang bansang Pilipinas ay ginaganansyahan lamang ng ibang dambuhalang bansa tulad ng USA at pinaglalagakan ng kanilang surplus goods.

Dahil sa kanilang surplus goods ay mas tinatangkilik ito ng mga Pilipino at hindi napapansin ang mga lokal na produkto kahit kalidad naman itong sariling produkto ng bansa.