Ano ang kahalagahan ng deskripsiyon ng produkto?

Katanungan

ano ang kahalagahan ng deskripsiyon ng produkto?

Sagot verified answer sagot

Ang kahalagahan ng deskripsiyon ng produkto sa parte ng mga mamimili at magnenegosyo ay upang maipaalam sa kanila ang nilalaman, kahalagahan, gamit, at dapat o angkop na paglagyan ng partikular na produkto.

Ang deskripsiyon ng isang produkto ay mahalaga sa parte ng mga mamimili at nagbebenta sapagkat naisasaad dito ang nilalaman o kung saan nagmula o gawa ang produktong napili.

Ito rin ay nagtataglay ng kahalagahan, gamit, at angkop na paglalagyan upang maiwasan ang tinatawag na kontaminasyon.

Ito ay mahalaga upang maipaalam sa bawat isa kung ligtas ba o may kapahamakan na maaaring idulot ito sa mga taong makakakain o makagagamit nito.