Ano ang kahalagahan ng pananampalataya sa paggawa ng isang pasya?

Katanungan Sagot

Katanungan

Ano ang kahalagahan ng pananampalataya sa paggawa ng isang pasya?

Sagot verified answer sagot

Ano ang kahalagahan ng pananampalataya sa paggawa ng isang pasyaAng isang pasya ay mahalagang ginagawa kasama ng pananampalataya. Mahalaga ang pananampalataya sa paggawa ng pasiya upang masiguro na ang pasiyang gagawin ay pinag-isipang mabuti, malayo sa pagiging hindi patas, at dumaan sa isang prosesong makatao at pantay.

Ang pananampalataya ang nagsisilbing gabay ng isang tao sa paglikha ng isang desisyong walang tinatapakang iba at pinaiiral ang isang bagay o kaisipang patas para sa lahat.

Ang mabubuting itinuturo sa relihiyon na batayan ng pananampalataya ay malaking tulong upang ang mabuong pasya ay katanggap-tanggap.

Kinakailangang hindi ka uusuigin ng iyong konsiyensiya matapos mong bitiwan ang isang pagpapasiya upang masabing ito ay nagawa nang maayos at batay sa pananampalataya.