Ano ang kahulugan ng globalisasyon?

Katanungan

Ano ang kahulugan ng globalisasyon?

Sagot verified answer sagot

Ang globalisasyon ay tumutukoy sa mga proseso ng pakikipag-ugnayan ng iba’t ibang bansa para mapaunlad ang serbisyo at ekonomiya ng mga bansa na siyang magpapahintulot ng kalayaang makaikot ng isang produkto at serbisyo ng isang bansa sa iba pang mga bansa.

Ang globalisasyon ay binubuo ng tatlong konsepto: una ang privatization o panghihikayat na gawing pribado ng pamahalaan ang mga negosyong kanilang pinalalakad.

Ikalawa, deregulasyon o pagpapahintulot ng malayang paggalaw ng iba’t ibang bahay-kalakal sa paggawa o pagbuo ng mga karaniwang produkto.

At ang liberalisasyon o pagpapaikot ng polisiya na sasakop sa pamamaraan ng pag-aangkat ng iba’t ibang produkto na nangangailangang ng amyenda.