Ano ang kahulugan ng kalayaan base sa iyong nabasa?

Katanungan

ano ang kahulugan ng kalayaan base sa iyong nabasa?

Sagot verified answer sagot

Base sa aking binasa, ang kahulugan ng kalayaan ay ang pagkilos o pagdesisyon ng walang iniisip na kahit anong alinlangan.

Ang kalayaan ay dapat tinatamasa upang ang bawat tao ay magkaroon ng kakayahan na gumawa ng mga bagay, desisyon, at iba pa na alinsunod sa kanilang pansariling interes at hindi nakasunod lamang sa ibang tao o bagay.

Mahalaga ang pagiging malaya ng isang tao ngunit ito rin ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi maaaring maging malayang tunay ang isang tao. Kaya naman may mga batas at alituntunin na gumagabay at naglilimita sa kakayahang maging malaya ng isang tao upang hindi ito tuluyang maabuso.