Ano ang kahulugan ng kultura?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

ano ang kahulugan ng kultura?

Sagot verified answer sagot

Ang kultura ay ang tawag sa kaalaman at katangian ng isang partikular na pangkat ng mga indibidwal.

Kabilang sa kultura ang wikang sinasalita ng isang pangkat, pagkaing kilala o pinakatampok, relihiyon o ang pinaniniwalaang pananampalataya, gawi o mga tradisyong kinalakhan, sining o mga likha, at ang musika o tugtugin sa isang grupo.

Sinasabing ang kultura ay mahalaga sapagkat ito ay nagiging tulay upang ipakita ang pagkamalikhain ng bawat indibidwal, ito rin ang isang dahilan kung bakit ang isang indibidwal ay kilala o natatangi sa bawat isa.

Ang iba’t ibang kulturang mayroon ang bansa ay malimit mamamasdan sa mga museo gayundin sa iba’t ibang uri ng pagtatanghal.