Ano ang kahulugan ng personal na pahayag ng misyon sa buhay?

Katanungan

ano ang kahulugan ng personal na pahayag ng misyon sa buhay?

Sagot verified answer sagot

Ang kahulugan ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ay ang hangarin ng isang tao na makamtan o makamit ang mga bagay na naisin niya sa buhay.

Ang pagkakaroon ng misyon sa buhay ang nagiging dahilan upang ang tao ay makagawa ng isang mabuti at kapaki-pakinabang na pasya patungkol sa landas na nais niyang tahakin sapagkat naniniwala ito na sa pagsunod dito ay mauunawaan niya ang layunin o purpose ng kanyang pagkakalalang.

Sa ganitong aspeto, nahuhubog ng indibidwal ang kamalayan at malalim na pagpapahalaga sa kanyang buhay sapagkat nauunawaan niya na siya ay may nakatagong misyon na dapat pagtagumpayan sa buhay.