Ano ang kahulugan ng Renaissance ilarawan ito sa dalawang paraan?

Katanungan Sagot

5

Katanungan

ano ang kahulugan ng renaissance ilarawan ito sa dalawang paraan?

Sagot verified answer sagot

Ang kahulugan ng Renaissance ay “Muling Pagsilang” na malakas ang impluwensya noon sa mga tao dahil sa relihiyon na pinunan din ng mga simbahan ito gamit ang mga Obispo, Pari, at iba pa.

Ginamit nila ang Renaissance upang mas lalong palakasin ang mga simbahan at magkaroon ng mas maraming miyembro nito.

Bukod pa rito, ang mga Pari at Obispo ang mga pangunahing tinitingala noong Renaissance. Isa pa, noong panahon na iyon ay dinadahas o pinagmamalupitan ang mga taong hindi nila ka-relihiyon kaya umusbong din ang mga iba’t ibang paksyon at pagbabago noon tulad sa politika, pananaw sa karapatan pantao, at katarungan.