Ano ang kakayahang taglay ng bawat isa upang makita ang babala?

Katanungan

ano ang kakayahang taglay ng bawat isa upang makita ang babala?

Sagot verified answer sagot

Ang Diyos na ating taga-pagggawa ay biniyayaan tayong mga nabubuhay, tulad ng mga tao, hayop, halaman, at iba pang orgnaismo, ng mga kakayahan.

Isa sa mga kakayahan natin bilang tao ay makakita ng mga babala para maiwasan natin ang ano mang kapahamakan na maaaring mangyari sa atin.

Ang kakayahan na ito ay dahil tayo ay may mga mata upang makabasa at makita ang mga nangyayari.

Ang mga hayop rin ay may mga mata na tumutulong sa kanila upang makakita. Sa tulong n gating mga mata ay tinataglay natin ang kakayahan na ilayo natin ang ating mga sarili mula sa sakuna.