Ano ang katawagan sa pamamaraan ng pagbabahagi ng kabuuang yaman?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

ano ang katawagan sa pamamaraan ng pagbabahagi ng kabuuang yaman?

Sagot verified answer sagot

Ito ay tinatawag na distribusyon ng pinagkukunang-yaman. Ang pamamahagi ng mga kayamanan na isinagawa ng mga manggawa ay marapat lamang dahil sila ang lumalahok sa produksyon at dapat lang nila matanggap ang kanilang pinaghirapan.

Halimbawa na lamang ang mga magsasaka na araw araw at buong araw sila nagbabanat ng buto para makapag ani ng kanilang palay, napakababa naman ng kanilang kinikita at nababaon pa sila sa utang.

Kung sino pa ang masisipag at lumalahok sa produksyon ay sila pa ang hindi nakatatanggap ng sapat na pasahod o pera. Ang mga manggagawa ay mahalaga upang umunlad ang ating ekonomiya at makapag prodyus ng lakas paggawa.