Ano ang katitikan ng pulong?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

ano ang katitikan ng pulong?

Sagot verified answer sagot

Ang katitikan ng pulong ay nakatutulong upang mailista ang mga mahahalagang bagay na tinalakay sa loob ng isang pagpupulong.

Ang pagkakaroon ng katitikan ay para makonsolida ang mga impormasyon na kailangan tandaan at balikan kung sakaling nakalimutan, dito rin makikita ang mga desisyon ng isang grupo kung ano ang napagkasunduan sa mga gawain.

Kailangan itala rito ang mga petsa at oras na napagkasunduan ng samahan, lalo na ang mga nakadalo at hindi nakadalo na mga miyembro.

Nakapaloob din dito ang mga rekomendasyon ng iba pang miyembro upang mapag desisyunan din ng nakatataas na opisyales pagtapos nito. Nakokonsolida rin ang mga ibang miyembro dahil sa katitikan ng pulong kung sakaling may nakaligtaan na pag usapan.