Ano ang kaugnayan ng heograpiya sa migrasyon ng mga grupo ng mga tao na naglakbay patungo amerika?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

ano ang kaugnayan ng heograpiya sa migrasyon ng mga grupo ng mga tao na naglakbay patungo amerika?

Sagot verified answer sagot

Ang pagkakaugnay ng kontinente ng Asya at Kontinente ng America ang itinuturong dahilan ng migrasyon ng mga grupo ng tao.

Ang Asya ang itinuturing na pinakamalaking kontinente sa mundo na nalalapit o nauugnay sa kontinente ng North America.

Ang pagkakaugnay na ito ang itinuturong dahilan ng migrasyon o ang paglipat o kaya naman ay pag-alis ng mga grupo ng tao mula sa isang lugar patungo sa ibang pook.

Isa sa malimit na dahilan ng paglipat o pag-alis ng mga tao ay ang salik ng kabuhayan. Kung ang isang indibidwal ay naglalayong mapaunlad ang kaniyang sarili at pamilya, ang pagtungo sa ibang lugar partikular ang Amerika ang nagiging solusyon niya na kalaunan ay mauuwi sa migrasyon ng kaniyang buong pamilya kung umayon ang pagkakataon.

Ang Amerika ay isang mayamang bansa na kaugnay ng Asya kung kaya ito ay dahilan kung bakit lumilipat ang mga tao.