Ano ang kaugnayan ng konsensiya sa likas na batas moral?

Katanungan

Ano ang kaugnayan ng konsensiya sa likas na batas moral?

Sagot verified answer sagot

Ano ang kaugnayan ng konsensiya sa likas na batas moralAng konsensiya at ang likas na batas moral ay may kinalaman sapagkat ang dalawang ito ay ang nagbibigay sa tao ng aral at gabay upang maging makatuwiran ang gagawing kilos.

Layunin ng batas moral na mapagkalooban ang tao ng kinakailangang batayan upang makagawa siya ng tamang pasya at kilos at mapalaganap ang kabutihan ng bawat indibidwal.

At ganito rin ang layunin ng konsensiya. Ang konsensiya ay isang katangian ng tao upang mapag-isipang mabuti ang kaniyang mga kilos.

Kung sakali mang mali ang naging kilos o desisyon ng isang tao, siya ay hindi patatahimikin ng kaniyang konsensiya kaya naman magkaugnay ang konsensiya at likas na batas moral.