Ano ang kaugnayan ng konsensya at likas na batas moral?

Katanungan

ano ang kaugnayan ng konsensya at likas na batas moral?

Sagot verified answer sagot

Ang konsensiya at likas na batas moral ay nagkaka-ugnay sa kadahilanang ang dalawang konseptong ito ay umaapekto sa mga desisyon na ginagawa ng isang indibidwal.

Konsensiya ang tawag sa kakayahan ng isang taong kumilala ng mabuti sa masama. Sa kabilang banda naman ay ang likas na batas moral ang tumutukoy sa batas kung saan malayang gumawa ng kabutihan o kasamaan ang isang tao.

Ang likas na batas moral at konsensiya ay parehong nagbibigay karapatan at kakayahan sa isang tao na mamili kung siya ay gagawa ng masama o mabuti. Maaaring siya ay gumawa ng kasamaan ngunit siya ay makonsensiya at biglang umako sa kanyang kasalanan.