Ano ang kaugnayan ng mga konsepto ng damage at loss?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

ano ang kaugnayan ng mga konsepto ng damage at loss?

Sagot verified answer sagot

Ang damage at loss ay magkaugnay sa kadahilanang ang damage ay ang sanhi kung bakit nagkakaron ng kawalan o loss ang isang partikular na lugar o di naman kaya ay tao.

Ang damage o pagkasira ng isang pamayanan ay ang dahilan kung bakit nawawalan (loss) ng tahanan o imprastraktura ang mga mamamayan.

Ang dalawang konseptong ito ay magkaugnay sapagkat kung walang masisira o masasalanta ay walang mawawala. Isang halimbawa nito ay ang pananalanta ng isang bagyo.

Ang bagyo ay maaaring makawasak o makasira ng isang pamayanan. Ang mga bagay na nawala dahil sa pagkawasak o pagkasira tulad ng mga gamit, bahay, at ang pinakamalala ay buhay ay ang tinatawag na loss o ang epektong iniwan ng konsepto ng damage.