Ano ang konotasyon at denotasyon?

Katanungan

Ano ang konotasyon at denotasyon?

Sagot verified answer sagot

Ang denotasyon at konotasyon ay ang dalawang uri ng pagbibigay kahulugan sa isang salita. Ito ay may malaking pagkakaiba sa isa’t isa sapagkat ang denotasyon ay ang kahulugan ng isang salita na kinukuha mula sa mga limbag na material tulad ng diksyunaryo.

Ito ay ang tinuturing na tunay na ibig-sabihin o kahulugan ng isang salita. Sa kabilang banda, ang konotasyon naman ay tumutukoy sa pansariling pagbibigay kahulugan o pagpapakahulugan sa isang salita.

Ito ay maaaring ibigay ng mga grupo ng tao hinggil sa pagkakaunawa nila sa isang salita. Sa estadong ito, ang kahulugan ng salita ay naiiba sa kahulugang karaniwan nito.