Ano ang lantay pahambing at pasukdol?

Katanungan

ano ang lantay pahambing at pasukdol?

Sagot verified answer sagot

Ang lantay, pahambing, at pasukdol ay ang kaantasan ng pang-uri o mga salitang naglalarawan sa pangngalan. Ito ay ginagamit ayon sa bilang ng inilalarawan.

Ang lantay ay ginagamit kung ang ilalarawang pangngalan ay may bilang na isa. Ito ay hindi inihahambing o ikinukumpara sa iba.

Sa pahambing naman, ito ay ginagamit lamang kung ang mga bagay o pangngalang pinaghahambing ay may bilang na dalawa.

Ilan sa mga salitang maaaring gamitin sa antas na ito ay mas, di gaano, higit, sin, magsing, pareho, kapwa, at lalong. Sa kabilang banda, ang pasukdol naman ay ginagamit uang maihambing ang tatlo o higit pang pangngalan. Ito ang itinuturing na pinakamatinding antas.