Ano ang layunin ng pagkakabuo ng kilusang agraryo?

Katanungan

ano ang layunin ng pagkakabuo ng kilusang agraryo?

Sagot verified answer sagot

Nangyari itong kilusan upang maghimagsik ang mga pesante at magsasaka sa mga nangamkam ng kanilang lupain noong panahon ng mga Espanyol.

Dahil sa karahasan at pang aapi ng mga Espanyol ay nagkaroon ng aklasan ang mga magsasaka upang bawiin ang kanilang lupain na kanila rin na buhay.

Dagdag pa rito, makatwiran lamang ang kanilang paghihimagsik dahil sa kanila naman talaga ang lupain na siyang nagpapayaman at nagpapakain sa bansa.

Dito masasabi na ang lupa ay buhay dahil ito ng primaryang pangangailangan ng mga tao. Ang kilusang agraryo ay naglalayong isulong ang repormang agraryo upang magkaroon ng sariling lupa ang mga magsasaka o pesante.