Ano ang maaari mong gawin upang mapangibabaw sa lahat ng pagkakataon ang katapatan?

Katanungan

ano ang maaari mong gawin upang mapangibabaw sa lahat ng pagkakataon ang katapatan?

Sagot verified answer sagot

Ang maaari kong gawin upang mapangibabaw sa lahat ng pagkakataon ang katapatan ay ang paggawa ng tama at mabuti sa kapwa sa anumang sitwasyon o gaano man kahirap ang pagkakataon.

Ang pagiging matapat ay isang katangian na dapat taglayin ng isang tao upang siya ay magkaroon ng katahimikan at kapayapaan sa buhay partikular na sa aspeto ng konsensiya.

Ang pagsasabi ng totoo anuman ang maging maaaring kapalit nito gayundin ang paggawa ng tama sa anumang uri ng sitwasyon o pagkakataon ay ang mga bagay na dapat gawin ng isang tao tulad ko upang sa gayon ay palagiang mapangibabaw ang katapatan.